Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2015

bartoosz
Nie mów, że nie masz wystarczająco dużo czasu. Masz dokładnie tyle samo godzin w ciągu dnia, ile mieli Hellen Keler, Ludwik Pasteur, Michał Anioł, Matka Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson i Albert Einstein.
— H. Jackson Brown Jr.
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaAgnya Agnya
bartoosz
Sponsored post
soup-sponsored
bartoosz
1789 ce10 500
bartoosz
1605 dbc6
bartoosz
1424 73ea 500
Reposted bydzonydariannnakaj-zerkaalicemeow
bartoosz
6911 30b7 500
Reposted fromwtfamidoinhere wtfamidoinhere
bartoosz
2817 8845
Reposted fromspookyskeletons spookyskeletons
5506 6963 500
Reposted fromtagaryren tagaryren viadirtyapple dirtyapple
bartoosz
Tintagel, Cornwall, England

March 05 2015

0637 f9cc 500
Reposted fromriddl3m riddl3m viaAgnya Agnya
5780 ca3f 500
Reposted fromdaddykinkcapaldi daddykinkcapaldi viaAgnya Agnya
bartoosz
Ty sam musisz w siebie wierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, to takie już jest życie. Samo nic nie przyjdzie, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing viaAgnya Agnya
bartoosz
2174 4884 500
Reposted fromDoopamina Doopamina viaAgnya Agnya
bartoosz

 

Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza.
— Arkadiusz Jakubik
Reposted frommessclew messclew viaAgnya Agnya
bartoosz
Człowiek jest tylko raz młody. Później musi już szukać sobie innej wymówki.
— Ernest Hemingway
Reposted frompesy pesy viaAgnya Agnya
bartoosz
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa viaAgnya Agnya
bartoosz
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski ,,Szmira"
Reposted fromtomowa tomowa viaAgnya Agnya
bartoosz
Jakiekolwiek byłoby źródło mej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromavooid avooid viaAgnya Agnya
bartoosz
Gdyby.
Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromxnothumanalall xnothumanalall viaAgnya Agnya
bartoosz

Znam ludzi, którym życie upłynęło nad rozmyślaniami o tym, co było wczoraj i co będzie jutro i nigdy nie cieszyli się tym, co mają dziś. Nie ma co myśleć o przyszłości, skoro teraźniejszość jest taka krótka.

— Piotr Adamczyk
Reposted frompoprostudusia poprostudusia viaAgnya Agnya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...